برنامه هفتگی مدیران گروه مرکز علمی کاربردی ایران‌پاش در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷

نام و نام خانوادگی نام گروه روز و ساعات حضور
آقای امیر امین‌فر گروه برق  
آقای محمد خاتمی گروه نقشه‌کشی  
آقای نقی نقی‌زاده دیلمقانی گروه کامپیوتر