در نظام اقتصادی مقوله بازار به عنوان مهمترین رکن، عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشور مطرح است. در سالهای اخیر تعییران بنیادی در بازار، محیط کسب‌وکاررا محیطی پر تلاطم و توام با خطرات زیاده کرده است. در این شرایط لزوم برخورد علمی با مقوله کسب‌وکار و حرکت به سمت جایگزینی روش‌های نوین به جای روش‌های سنتی، ایجاب می‌نماید. مدیران واحد‌های صنفی با اصول و روش‌های کسب‌وکار آشنا شوند. هدف از برگزاری دوره علمی کاربردی مدیریت کسب‌وکار، تربیت نیروی انسانی موردنیاز این حوزه است. طی این دوره دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب‌وکار، توانمندی لازم برای اداره واحد‌های صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب‌ می‌نمایند.

مشاغل قابل احراز:

  • سرپرست واحد‌های صنعتی
  • متصدی امور کسب‌وکار در واحدهای صنفی
  • فعالیت در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
  • متصدی واحد ارتباط با مشتریان (CRM) در واحدهای کسب‌وکار