با توجه به فعال شدن انتخاب واحد برای مراکز به اطلاع دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند و یا به صورت ناقص انتخاب واحد نموده اند، می رساند، حداکثر تا روز شنبه مورخه ۹۶٫۱۱٫۲۸ فرصت دارند با مراجعه به کارشناس آموزش انتخاب واحد نمایند.

بدیهی ست فرصت داده شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>