دانشجویان توجه داشته باشند، بعد از انتخاب واحد ظرف مدت ۴۸ ساعت مبلغ ۱۵% حق ستاد را به صورت اینترنتی واریز نمایند. در غیر اینصورت سامانه به صورت اتوماتیک انتخاب واحد را حذف خواهد کرد.

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>