سمیناری جهت اجرای درس کارورزی و مدیریت سامانه مربوطه برگزار می گردد.لذا شرکت تمامی اساتید کارورزی در سمینار مربوطه الزامی می باشد.تاریخ برگزاری سمینار روز یکشنبه مورخه 97/2/16 از ساعت 10 الی 13 می باشد . مکان برگزاری خیابان پاسداران خانه جوان ارومیه

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *
شما می توانید استفاده کنید از HTML همانند کد زیر: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>